Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 685.5.011
Зинченко Владимир Юрьеыич,Иванов Виктор Ильич,Чепрасов Алелксандр Иванович,Мосейко Юрий Викторович,,,
До визначення раціонального методу управління опаленням газових термічних печей
Zinchenko V.Yu., Ivanov V.I., Cheprasov A.I., Mosejko Yu.V.
TО DEFINITION OF RATIONAL METHOD OF MANAGEMENT FOR HEATING OF GAS THERMAL FURNACES

Аннотация. За результатами розрахункового аналізу спалювання газоподібного палива у термічних печах встановлено, що найбільш раціональним є метод опалення, який передбачає роздільне подавання паливних газів і комбінування їх співвідношення залежно від температури печі із забезпеченням раціонального газодинамічного режиму.

Ключевые слова: термічна піч, спалювання газоподібного палива, метод опалювання, управління

Abstract. On results the calculation analysis of combustion of gaseous fuel in thermal furnaces it is set that a method of heating providing the separate application of fuel gas and combining of their correlation in dependence from the temperature of furnace with balancing of the rational gas-dynamic mode is most rational.

Keywords: thermal furnace, combustion of gaseous fuel, method of heating, management

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014