Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004,7
Бабчук Сергій Миронович,,,,,,
КЛАСИФІКАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ
Babchuk S.M.
CLASSIFICATION OF SPECIALIZED COMPUTER NETWORKS FOR BUILDING AUTOMATION

Аннотация. В роботі визначено, що одним із шляхів зменшення втрат енергоресурсів в житлово-комунальному комплексі народного господарства України може бути впровадження спеціалізованих комп’ютерних мереж для автоматизації систем життєзабезпечення будівель. В результаті проведеної роботи здійснено класифікацію спеціалізованих комп’ютерних мереж для автоматизації систем життєзабезпечення будівель.

Ключевые слова: спеціалізовані комп’ютерні мережі, fieldbus, класифікація мереж

Abstract. In work identified that one of the ways to reduce energy losses in housing and communal sector of the economy of Ukraine may be the introduction of specialized networks for automation systems for life support buildings. As a result of the classification of specialized networks for automation systems for life support buildings.

Keywords: specialized computer networks, fieldbus, classification networks

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014