Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 628.5.66
Горбійчук Михайло Іванович,Мойсеенко Елена Владимировна,Заячук Ярослав Иванович,,,
АНАЛІЗ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Gorbiychuk M.I., Moyseenko О.V., Zayachuk Y.I.
ANALYSIS PROBLEM OF MODELING THE ENVIRONMENTAL

Аннотация. В роботі розглядаються основні методи моделювання екологічних об’єктів, методи прогнозування. Встановлено, що перспективним напрямком екологічного моделювання є використання засад штучного інтелекту. Обгрунтовано необхідність і доцільність використання методів нечіткої логіки, теорії нечітких множин і відносин

Ключевые слова: математичне моделювання, штучний інтелект, теорія нейромереж, прогнозування стану, імітаційне моделювання

Abstract. In this paper reviews the main methods of modeling the environmental, forecasting methods. Established that promising area of ecological modeling is to use the principles of artificial intelligence. The necessity and feasibility of using methods of fuzzy logic, fuzzy set theory and relations.

Keywords: Mathematical modeling, artificial intelligence, neural network theory, state prediction, simulation

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014