Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004,67
Слабінога Мар'ян Остапович,,,,,,
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНТРОПІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Slabinoha M.O.
IDENTIFICATION OF GAS COMPRESSOR UNITS TECHNICAL CONDITION USING THE ENTROPY ESTIMATES

Аннотация. В роботі розглядаються основні можливості застосування ентропійних оцінок на різних етапах ідентифікації технічного стану газоперекачувальних агрегатів. Проаналізовані аспекти вибору оптимального вейвлета для дослідження змін значень параметрів роботи об’єкта. Досліджено математичний апарат побудови оптимального процесу технічної діагностики з використанням ентропійних характеристик.

Ключевые слова: ентропія, діагностика, вейвлет-ентропія, діагностична цінність

Abstract. The paper deals with main possibilities of applying the entropy estimates on the different stages of diagnosis process for gas gompressor units. The issues of choosing the optimal wavelet for object operation parameters changes analysis is discussed. The mathematical basis of optimal diagnosis process construction using the entropy estimates was described.

Keywords: entropy, diagnosis, wavelet entropy, diagnosis value

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014