Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004.9
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
КІБЕРНЕТИЧНІ АКМЕОЛОГІЧНІ–ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: ФІЛО - ОНТО- ГЕНЕТИЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
Antonov V.N.
CYBERNETIC ACMEOLOGY TECHNOLOGES VITAL HUMAN: FILO-ONTO GENETIC INNOVATION LAVEL

Аннотация. Розглядаються кіберакмеологічні технології життєдіяльності людини та їх застосування до аналізу вибору життєвого шляху людини. Досліджуються особа з метою видачі видача технологій для досягнення людиною акме- точок своєї життєдіяльності. Ключеві слова. Акмеологія, кіберакмеологія, технологія, інновація, генезіс.

Ключевые слова: Акмеологія, кіберакмеологія, технологія, інновація, генезіс

Abstract. Regard cybernetic acmeology technology vital human and their use for analyze selection human level. Research person with goal the give technology’s for reach their acme- vital human.

Keywords: Acmeology, cyberacmeology, technology, innovation, genesis

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014