УДК
Проскуряков Віктор Іванович,Богданова Юлія Львівна,Копиляк Ігор Миколайович,,,,
КОНКУРСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕПЕР І В МАЙБУТНЬОМУ
 CONTEST DESIGN AT LVIV ARCHITECTURAL SCHOOL AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL EDUCATION TODAY AND IN THE FUTURE 
 
УДК
Лінда Світлана Миколаївна,,,,,,
ЛЬВІВ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ ІСТОРИЧНОГО МІСТА
LVIV: PROBLEMS OF THE SHAPING OF HISTORICAL CITY IMAGE