УДК
Чорномаз Іван Костянтинович,,,,,,
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ОСВІТИ
STAGES OF FORMATION OF STATE PERSONNEL POLICY IN UKRAINE IN THE FIELD OF EDUCATION
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Покровская Любовь Леонидовна,У Чэньхун,,,,,
МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИТ-КОРПОРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
MATRIX APPROACH FOR STRATEGIC PLANNING IT CORPORATIONS IN MODERN REALITIES
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Рибак Анатолій Іванович,Азарова Ірина Борисівна,Сенча Ірина Анатоліївна,,,,
МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ В ПУБЛІЧНІЙ ТА ПРИВАТНІЙ СФЕРАХ
METHODS OF PROJECT ANALYSIS IN PUBLIC AND PRIVAT SPHERES
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Боровик Світлана Сергіївна,Шибаєв Олександр Григорович,,,,,
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ КРУЇЗНОЇ КОМПАНІЇ В ПРОЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ЗАДАНОМУ РЕГІОНІ
COMPANY IN A PROJECT TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN A GIVEN REGION
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Фесенко Валерія Валеріївна,,,,,,
ПАРАМЕТРИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
PARAMETERS OF INTERNAL AUDIT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
 
УДК
Долгополов Дмитрий Владиславович,,,,,,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММАТИК-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
ADVERTISING PROGRAMMATIC PROSPECTS FOR RUSSIA
 
УДК
Аванесова Ніна Едуардівна,Сергієнко Юлія Іванівна,,,,,
РОЗВИТОК ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
DEVELOPMENT AS AN OBJECT OF PERSONNEL MANAGEMENT
 
УДК
Ярмоленко Віктор Олексійович,Бурєннікова Наталія Вікторівна,Гавриш Костянтин Вікторович,Завгородній Ігор Вікторович,,,
СКЛАДОВІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ЯК ОБ’ЄКТИ МОДЕЛЮВАННЯ: ОНОВЛЕНИЙ АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД
COMPONENTS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF COMPLEX SYSTEMS AS SIMULATED OBJECTS: AN UPDATED VIEW OF THE AUTHORS