УДК
Бабчук Сергей Миронович,,,,,,
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВЕЛИКИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ОДНОПЛАТНИХ КОМП’ЮТЕРІВ RASPBERRY PI 3B+
DETERMINING THE DIRECTIONS OF RESEARCH OF SMALL CLUSTER SYSTEMS BASED ON SINGLE-BOARD COMPUTERS RASPBERRY PI 3B+