УДК
Овчаров Сергей Михайлович,,,,,,
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONDUCTING LABORATORY WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE ON THE BASIS OF INDIVIDUAL-DIFFERENTIATED APPROACH