Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Кожемяко Ярина Васильевна,Зуб Платон Едуардович,,,,,
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ РІПАКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВНЕСЕНИХ ДОБРИВ
Kozhemyako Y.V., Zub P.E.
FLUORESCENT PARAMETERS FOR RAPE PLANT DEPENDING ON THE FERTILIZER APPLIED

Аннотация. Аннотація. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка рослини залежно від внесених добрив. Для кількісної оцінки було застосовано флуоресцентні індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена ефективність добрив N

Ключевые слова: Ключові слова: індукція флуоресценції, індекс життєздатності, індекс адаптації до стресів.

Abstract. Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied to agricultural plants monitoring depending on the fertilizer. Fluorescent viability indices and index adaptation to stress was applied to quantify. The main regu

Keywords: Key words: chlorophyll fluorescence induction kinetics, viability index, adaptation index.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>