УДК
Чупровская Татьяна Игоревна,,,,,,
ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ І КОНФЛІКТОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Чупровська Т. І.
THE CONFLICT AND CONFLICTOLOGY PROBLEM IN MODERN PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL LITERATURE
 
УДК
Пазяк Марьяна Ивановна,,,,,,
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Pazyak М. І.
THE PROBLEM OF THE PREPARATION OF THE FUTURE HIGHER SCHOOL TEACHER FOR THE ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT STUDENTS` WORK IN PSYCHO-PEDAGOGICAL LITERATURE