Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Мыхайлив Николай Иванович,Галущак Иван Дмитриевич,Федорив Михаил Иосифович,Шиндак Любовь Михайловна,Мыхайлив Иван Николаевич,,
НАДІЙНІСТЬ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ
Mykhayliv M.I., Galushchak I.D., Fedoriv M.Y., Shyndak L.M., Mykhayliv I.M.
RELIABILITY REMODELING ELECTRICAL SYSTEMS WITH RENEWABLE POWER SOURSE

Аннотация. Максимальний ефект від застосування альтернативних джерел живлення проявляється для вузлів, найбільш віддалених від основного джерела живлення, тобто найбільш близьких до альтернативного відновлювального джерела живлення.

Ключевые слова: Надійність, електричні системи, розподільні мережі, джерела живлення, підвищення.

Abstract. The maximum effect of the use of alternative power sources is manifested for the nodes that are the most distant from the main power source, that is the closest to an alternative renewable power source.

Keywords: Reliability, electrical systems, distribution networks, power supplies, enhancement.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>