Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Antonov V.M.
INNOVATION CEBERNATIC ACMEOLOGY TECHNOLOGI IN HICH SCHOOL

Аннотация. Досліджується актуальна проблема застосування інноваційних технологій у вищій школі, зокрема їх антропологічний аспект на основі акме- освіти та акме- виховання за допомогою комп’ютерної акме- математичної антропологічної інформаційної системи. Наголошує

Ключевые слова: Сінтелектика, акмеологія, освіта, виховання, концепція, кібернетика, математика, епістемологія.

Abstract. Research actual problem use innovation technologies in the high school on the sintellectual acme- education and acme- good breeding with the help computer acme- mathematic anthropological information system. Accent to do on the innovation problems ed

Keywords: Sintelectica, acmeology, education, breeding, conception, cybernetic, mathematic, epistemology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>