Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Кочкодан Ольга Дмитриевна,Жила Роман Сергеевич,,,,,
АНАЛІЗ АДСОРБЦІЇ НЕЙОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГІДРОФОБНИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ СОРБЕНТАМИ
Kochkodan O.D., Zhyla R.S.
ANALYSIS OF ADSORPTION OF NON-IONIC SURFACTANTS FROM AQUEOUS SOLUTIONS AT HYDROFOBIC CARBON SORBENTS

Аннотация. Досліджено взаємозв’язок асоціативних та адсорбційних взаємодій при адсорбції нейонних поверхнево-активних речовин (ПАР) типу оксиетильованих октилфенолів (тритонів Х-45, Х-100, Х-305) на гідрофобному непористому вуглецевому сорбенті – графітованій сажі.

Ключевые слова: адсорбція, асоціація, міцелоутворення, поверхнево-активна речовина, графітована сажа.

Abstract. The relationship between associative and adsorption interactions during adsorption of non-ionic surfactants of oxyethylated octylphenols type (Тritons X-45, X-100, X-305) at the hydrophobic non-porous carbon sorbent such as graphitized carbon black is inv

Keywords: adsorption, association, micelle formation, surfactant, graphitized carbon black.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>