УДК 0
Корейба Людмила Владимировна,Головко Юлія Володимирівна,Золотоноша Катерина Михайлівна,,,,
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ У КОРІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА В УМОВАХ Пр-АТ «АГРО-СОЮЗ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
УДК 0
Назарова Дарья Ивановна,Крамар Светлана Борисовна,,,,,
МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМИ СЕРЦЯ ПІВНЯ ПРИ АНОМАЛЬНІЙ БАГАТОЧИСЕЛЬНІЙ ЗАКЛАДЦІ СЕРЦЯ.
Nazarova D.I., Kramar S.B.
MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE SHAPE OF THE HEART OF A COCK WITH ABNORMAL MULTIPLE HEART CHAMBERS
 
УДК 0
Починок Татьяна Викторовна,Антошкина Алла Николаевна,Васюкова Марина Марковна,Горобец Наталия Ивановна,Кудлацкая-Тышко Ирина Сергеевна,,
ПОРУШЕННЯ D-ВІТАМІНнОго ОБМІНУ У ДІТЕЙ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Pochynok T.V., Vasiukova M.M., Antoshkina A. M., Gorobets N.J., Kudlatska-Tyshko I.S.
DISORDER OF VITAMIN D METABOLISM IN CHILDREN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
 
УДК 0
Козлова Ирина Львовна,Чезаитли Али,,,,,
ПРОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ ДЕПРЕССИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Kozlova Irina Lvovna, Chehaitli A.
Manifestation of symptoms of depression in foreign Students in Stavropol State Medical University