Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК 004.8

Крак Ю.В., Бармак О.В., Єфімов Г.М.

ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

 

Вступ

В даний час в індустріально розвинених країнах розвиток високих технологій перейшов до етапу вирішення комплексу нових, переважно соціально-економічних завдань, які змістили пріоритети науково-технічної політики в бік інформаційних послуг, медицини, екології, транспорту та інших аспектів сталого розвитку і підвищення якості життя. Очевидно, що ці завдання залишаться актуальними протягом більшої частини XXI ст.

 

В останні роки невербальна, мімічна поведінка людини стала предметом інтенсивних досліджень, що дозволили запропонувати своєрідні «формули» деяких мімічних виразів обличчя. Тим самим був зроблений важливий крок на шляху строгого експериментального дослідження відображення експресії і поставлена проблема диференційованості сприйняття міміки обличчя. Недостатня розробленість питання про диференційованість сприйняття міміки обличчя, яка доволі різко контрастує з практичними потребами (інформаційні послуги, криміналістика, транспорт тощо), ініціювала проведення цих досліджень [1-5]. В дослідженнях, взята за основу формальна модель емоцій, запропонована у [6], розширена для синтезу та аналізу мімічних відображень емоційних станів обличчя людини. Результати цього дослідження можуть бути використанні для моделювання інтелектуальної діяльності людини, застосування в системах штучного інтелекту, як складова при розробці алгоритмів і програмно–апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення (синтезу) зорових образів а також для створення високоінтелектуальних мультимедійних технологій.

Синтез (моделювання) мімічних проявів емоцій на обличчі 

Формальна модель емоцій. Для формалізації емоцій, щоб уникнути двозначностей при їх феноменологічному описі, пропонується перейти до вивчення ситуацій, в яких ці емоції виникають [6]. Тобто, при визначенні


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>