УДК 241. 711:281.9:222.8

Іваницька А.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕЇ СВОБОДИ У ПРАВОСЛАВ’Ї І КАТОЛИЦИЗМІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ) вул. Героїв оборони 15, корпус 3 (кафедра філософії)

UDC 241. 711:281.9:222.8

Ivanickaya A.G.

FEATURES OF IDEA OF FREEDOM AT ORTHODOX AND CATHOLICISM COMPARATIVE ANALYSIS

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine  (Basic institution, Kyiv, stability., 15) case 3 (philosophy chair)