Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 316.344.424 168.5

Сінькевич О.Б.

ІДЕОЛОГІЯ СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ ТА МАСОВА КУЛЬТУРА: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул.. Університетська, 1, Львів, 7900, Україна

 

УДК 130.2 (44)

Петрушкевич А. В.

Історичне несвідоме М. Фуко: децентрація ролі суб’єкта в культурі

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Лаврська 9, 01015

UDC 130.2 (44)

Petrushkevych A.

Foucault’s historical unconscious: decentered subject’s role in culture

National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts Kyiv, Lavrska 9, 01015