Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Хлистун Елена Павловна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ АРІЇЗМУ У РІЗНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ СИСТЕМАХ
Khlistun Н.P.
FEATURES MANIFESTATION OF ARIIZM IN DIFFERENT SOCIOCULTURAL SYSTEMS

Аннотация. У статті представлені результати діахронічного та синхронічного аналізу феномена аріїзму і змісту його впливу на формування ідеологічних пріоритетів індоєвропейських етносів, зокрема доктрини неослов'янства. Опрацьований аналітичний матеріал дозволив зробити оригінальні висновки щодо синтезу філософських систем, які сьогодні позиціонуються як арійський стандарт.

Ключевые слова: аріїзм, нордизм, арійство, слов’яно-арійство, неослов’янство, неоязичництво, неорасологія, аріософія, софіологія

Abstract. The results of diachronic and synchronic analysis of the content of ariizm phenomenon and its influence on the formation of ideological priorities of the Indo-European ethnic groups, including the Neo-Slavism doctrine. Study of material led to the original findings about the synthesis of different philosophical systems that are now positioned as the Aryan standard.

Keywords: ariizm, nordicism, aryanism, Slavic-Аryanism, Neo-Slavism, neopaganism, neoracology, ariosophy, sophiology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>