Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 316.614.4
Літвішко Катерина Володимирівна,,,,,,
МОДЕЛІ РЕЛІГІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД ЗАХОДУ
Litvishko K.V.
MODELS OF RELIGIOUS SOCIALIZATION: EXPIRIENCE OF THE WEST

Аннотация. В статті розглянуто моделі релігійної соціалізації у вітчизняній та західній науці. Розглянуто основні механізми (агенти) соціалізації, а також шляхи їх прямого та опосередкованого впливу на особистість та формування її релігійних уявлень.

Ключевые слова: релігія, соціалізація, агенти соціалізації, моделі релігійної соціалізації, навернення

Abstract. In this paper we describe models of religious socialization in the domestic and Western science. Also we consider the basic mechanisms (agents) of socialization and the ways of their direct and indirect impact on the individual and the formation of its religious beliefs.

Keywords: religion, socialization, socialization agents, models of religious socialization conversion

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>