УДК УДК 159.9.019.4:45 «19»
Ларин Дмитрий Игоревич,,,,,,
РОЗВИТОК РЕАКТОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ ПРОТИРІЧ НА ШЛЯХУ ЗМІНИ ПАРАДИГМ У РАДЯНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
Larin D.I.
DEVELOPMENT OF REACTOLOGY AS A PREDUMENT OF COMBATING RISKS ON THE WAY OF CHANGE PARADIGM IN THE SOVIET PSYCHOLOGICAL SCIENCE
 
УДК 0
Процюк Олександр Віталійович,,,,,,
ФАКТОР ПСИХІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ДІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ АТЛЕТІВ
Protsiuk O.V.
MENTAL STRESS EXERCISES AS AN ATHLETES TRAINING COMPONENT