УДК 316.322
Бороденко Олег Витальевич,,,,,,
"ГЛОБАЛІЗАЦІЯ"-"ІНТЕГРАЦІЯ"-"ГЛОБАЛІЗМ": ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УСУНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ І ЗМІСТОВНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ
TERMINOLOGICAL AND CONTENT CONTRADICTIONS
“GLOBALIZATION”- “INTEGRATION”- “GLOBALISM”: TO THE QUESTION OF NECESSITY FOR OVERCOMING