Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Сірик С.Ф.

ВИКЛАДАЧ  ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОРГАНІЗАТОР НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара

 

Анотація. У статті простежується роль викладача, авторитет його творчої і активної особистості, як важлива складова авторитету сучасного викладача ВНЗ в організації навчально-виховного процесу: підвищення рівня професіоналізму сучасного педагога в умовах креативно спрямованої методичної роботи. Розкриваються форми, методи та засоби методичної роботи, які забезпечують позитивну динаміку рівня професіоналізму сучасного викладача.

Ключові слова: педагогічний вплив, педагогічна майстерність, особистість, соціально-виховний аспект, самоосвіта, науково-дослідна робота, соціально активна особистість.

Роль викладача вищої школи має соціальне значення і займає одне з центральних місць у формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства. Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а всебічно розвинених соціально активних особистостей, які мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Діяльність педагога відповідно має бути різнобічна, гуманна і змістовна та потребує ґрунтовної підготовленості і має багато вимірів. Професійна педагогічна діяльність викладача може розглядатися як цілісна динамічна система, у якій можливо виділити наступні  структурні складові і функціональні компоненти педагогічної діяльності. Одне з найважливіших значень в оцінці педагога має авторитет викладача, як одне із складових ознак професійного педагога. Авторитет викладача – це інтегральна характеристика його професійної, педагогічної та особистісної значущості в колективі, яка виявляється через взаємини з колегами та студентами та впливає на ефективність навчально-виховного процесу.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции июнь 2012