Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 372(73)

Безух Ю.С.

ДО ПИТАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Черкаський національний університет ім.Б. Хмельницького

 

Анотація. В доповіді розглянуто особливості підготовки педагога до роботи з молодшими школярами в умовах полікультурності та визначено цілі та завдання в освітньому процесі майбутнього педагога.

Ключові слова:полікультурна освіта, початкова школа.

Постановка проблеми. Результативність педагогічного процесу в початковій школі залежить від особистості самого педагога, від його професійних якостей, майстерності. В силу економічних, політичних, демографічних чинників система освіти постійно перебуває у трансформаційному стані. В умовах її реформування особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутніх учителів як високопрофесійних, компетентних спеціалістів. Йдеться про вчителя як про освічену, творчу, фізично і морально здорову, полікультурну особистість. У Державній програмі «Вчитель» зазначено, що «освіта є   пріоритетною   сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку Української держави. Ключова роль у системі освіти належить учителю.  Саме через діяльність педагога реалізується державна  політика,   спрямована   на  зміцнення інтелектуального і духовного   потенціалу   нації,   розвиток вітчизняної науки і техніки,  збереження і примноження  культурної спадщини» [2; c.1].

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции июнь 2012