Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 004.9:656.6 

Покотілов І.П.

МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЕКТАХ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Херсонський економічно-правовий інститут

Введення. Процеси глобалізації і лібералізації створюють умови для науково-технічного прогресу світового суспільства, зростанню і розвитку економіки країн та їх інтеграції. Така тенденція обумовлює динамічний розвиток морських перевезень, як найменш вартісного і найбільш економічного методу транспортних сполучень, включаючи розвиток нових океанських шляхів і визначає інформаційні системи та технології як фактор конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності на ринку.

 

Галузевий розвиток як обґрунтований, спланований та керований процес з позиції методології управління проектами слід розглядати як програму, до складу якої входять проекти, які мають свої локальні цілі, але поєднані єдиною глобальною метою, що співпадає з метою програм.

Багаторічна практика впровадження програмних продуктів та їх використання призвела до формування кількісних і якісних вимог до інформаційних систем у споживачів, що вказується у роботах сучасних вітчизняних вчених Лапкіної І.А., Оніщенко С.П., Ажищєва В.Ф., Кошкіна А.В., Мандра А.В. Але аналіз існуючої науково-методичної бази функціонування та розвитку інформаційних систем на українському ринку морського транспортного комплексу свідчить, що відомі методи, моделі, механізми не повною мірою демонструють необхідний інструментарій для вирішення першочергових завдань в морській транспортній галузі. Крім того, досвід застосування методології управління проектами, яка може надати потужний науковий потенціал для вирішення подібних задач, є край обмеженим.

У зв’язку з вищевказаними чинниками, розробка та реалізація моделей і механізмів управління проектами перевезень на морському транспорті країни є актуальним напрямком наукового дослідження, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості транспортної галузі країни в сегменті морських перевезень, і має важливе наукове і прикладне значення.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>