Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 556.166
Авгайтис С.В.,Гопченко Е.Д.,,,,,
ДО ПРОЕКТУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ГІДРОГРАФІВ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
S.V.Avhaytis, k.heohr.n., Ye.D.Hopchenko, d.heohr.n.
CALCULATED FOR THE DESIGN HYDROGRAPH SPRING FLOOD IN THE BASIN r.SIVERSKYY DONETS

Аннотация. Анотація.У статті запропоновано науково-методичний підхід стосовно проектування розрахункових гідрографів в басейні р.Сіверський Донець.

Ключевые слова: Ключові слова:проектування гідрографів стоку,водопілля, розрахункові характеристики максимального стоку,коефіцієнт форми гідрографа,тривалість водопілля.

Abstract. Anotatsiya.U article the scientific and methodical approach to the design hydrographs calculated r.Siverskyy Donets basin.

Keywords: Key words: design hydrographs of runoff, flood, calculated characteristics of maximum runoff hydrograph shape factor, the duration of the flood.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>