Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 556,166
Олійник Андрій Петрович,Заміховська Олена Леонідівна,Незамай Борис Сергійович,Клапоущак Оксана Ігорівна,,,
ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ПАВОДКОВИХ ВОД
Olijnyk A.P., Zamikhovska O.L., Nezamay B.S., Klapoushchak O.I.
ACCESS THE ADEQUACY MODEL PREDICTING THE LEVEL OF FLOOD WATER

Аннотация. У роботі розраховано коефіцієнт кореляції з метою оцінки адекватності моделі прогнозування рівня паводкових вод. Розроблення моделі здійснювалось з використанням статистичних даних про рівень води ріки Прут з трьох метеорологічних станцій (Яремча, Коломия та Чернівці) та методів математичного аналізу.

Ключевые слова: адекватність моделі, рівень води, паводкові води, прогнозування

Abstract. The correlation coefficient to access the adequacy of the model for flood water predication has been calculated. Development of the model was carried out using statistical data on the water level of the river Prut three meteorological stations (Yaremcha, Kolomyya and Chernivtsi) and methods of mathematical analyseas.

Keywords: adequacy of the model, water level, flood water, predication

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>