Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК 368

Мороз К.Д., Іжевський П.Г.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Хмельницький національний університет

 

В даній доповіді розглядається страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні, зокрема формування тарифів на поліси страхування та умови вибору страхової компанії для страхувальника.

Ключові слова: страхувальник, страхування відповідальності, автоцивілка, поліс 

In this article liability of proprietors of transport vehicles insurance is examined in Ukraine, in particular forming of tariffs on the policies of insurance and condition of choice of insurance company for insure.

Keywords: insure, insurance of responsibility, avtocivilka, policy.

Згідно із Законом України «Про страхування» страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів внесено до переліку обов'язкових видів. На підставі цього Кабінет Міністрів України прийняв постанову про впровадження з 1 січня 1997 року обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Проте, після 1997 року були внесені неодноразові зміни  до закону України «Про страхування», що в свою чергу змінювало умови страхування. Останнім часом страховий ринок України стрімко розвивається, зростає попит на страхові послуги.

Дослідженнями у цьому напрямку займалися такі вітчизняні науковці: В.Д Базилевич, К.С. Базилевич, Я.П. Шумелда [2] та інші. В працях цих учених висвітлювалися проблеми та перспективи розвитку даного виду страхування, зміни в законодавстві, в нормативно-правових актах. Не зважаючи на це дана проблематика досліджена недостатньо, що й зумовлює актуальність теми статті.

Метою дослідження є визначення основних тенденцій  розвитку вітчизняного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в сучасних умовах.

На сьогодні на страховому ринку України здійснює страхову діяльність понад 250 страхових компаній [3]. Значна кількість страхових компаній здійснює ризикові види страхування. Одним із таких видів є страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, яке належить до обов’язкових видів страхування (п. 9 ст.7 Закону про страхування).

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів має на меті забезпечити відшкодування збитків, завданих дорожньо-транспортною пригодою.

На сьогодні умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів визначено Законом №1961-IV «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року із змінами внесеними із змінами внесеними законом N 3045-VI від 17.02.2011. [8]

Обов’язковість такого страхування поширюється на резидентів і нерезидентів – власників транспортних засобів (автомобілів, автобусів, самохідних машин, мотоциклів усіх типів, марок та моделей, причепів, напівпричепів тощо, які підлягають державній реєстрації у відповідних органах МВС України).

Страхувальникові надається право вибору страховика для укладання договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності. Відповідно до Закону №1961 укладаються такі типи договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності:

– внутрішній ( діють виключно на території України; мають бути укладеними протягом трьох робочих днів з дня державної реєстрації транспортного засобу);

– договір міжнародного  страхування ( діють на території країн зазначених у них). 

До внутрішнього договору відносять поліс «Автоцивілка» [1]. В ньому передбачено три варіанти договорів:

– страхування відповідальності будь-якої особи, яка на законних підставах експлуатує транспортний засіб, визначений в полісі (договір І-го типу). Даний варіант підходить юридичним особам (оскільки страхувальником є підприємство, а водії можуть змінюватись), а також приватним клієнтам, якщо їх автомобіль використовують більше двох осіб. Це дуже зручний варіант для сімейного використання, особливо коли один із водіїв має невеликий сттаж роботи.

– страхування відповідальності особи, вказаної у полісі, при експлуатації на законних підставах будь-якого транспортного засобу (договір IІ-го типу). Підходить для водіїв, які мають у власності великий автопарк і часто змінюють транспортний засіб.

– страхування відповідальності особи або декількох осіб, визначених в полісі, при експлуатації транспортного засобу, визначеного в полісі (договір IIІ-го типу). Найчастіше використовується приватними клієнтами, оскільки є найбільш економним.

Страхова компанія зобов’язана провести виплату страхового відшкодування в межах [6]:

– до 50 000 гривень   на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну;

– до 100 000 гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю (без обмеження кількості потерпілих в ДТП)

У клієнтів практично всіх страхових компаній є можливість трохи заощадити при покупці поліса – можна оформити страховку з франшизою. Франшиза в автострахуванні може бути умовна і безумовна.

У разі встановлення договором страхування безумовної франшизи при виплаті страхового відшкодування сума відшкодування у будь-якому випадку розраховується за вирахуванням розміру франшизи.

Умовна франшиза: у цьому випадку страхувальник бере на себе зобов'язання компенсувати за свій рахунок збитки, які не перевищують встановленої франшизою суми [7].

Вартість полісу ОСЦПВВНТЗ(автоцивілки) залежить від [4]:

– сфери використання транспортного засобу ;

– водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором.

“Зелена картка” – це єдина Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників (водіїв) транспортних засобів, які виїжджають за кордон, перед третіми особами за шкоду, спричинену цими транспортними засобами[1].

Найвідомішим договором міжнародного страхування є «Зелена картка». Згідно ст. 16 Закону України „Про страхування” водій автомобіля, який виїжджає за межі України, зобов’язаний придбати „зелену картку”, без якої він не зможе перетнути державний кордон.

Розмір страхового платежу за договорами "Зелена картка" залежить від:

– території;

– типу транспортного засобу.

Існує ще й добровільне страхування цивільної відповідальності власника та/або експлуатанта транспортного засобу, яке здійснюється на випадок настання його цивільної відповідальності за збитки, заподіяні життю, здоров’ю та майну третіх осіб у процесі експлуатації транспортного засобу. Це так званий поліс «Каско» [5]. Страховий тариф залежить від типу транспортного засобу, стажу роботи водія, інших факторів та знаходиться в межах від 0,5 до 3% страхової суми. Страхувальнику надається право обирати страхову компанію на власний вибір вирахувавши розмір страхового платежу.

На сьогоднішній день майже усі страхові компанії надають послуги страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тож вибирати є серед чого. Головне, що потрібно страхувальнику – це ознайомитись з умовами страхування які з них підходять саме йому, а замовити поліс можна через мережу інтернет.

 

Література

1. Автоцивілка [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ams.com.ua/"ua.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа.− 5-те вид., стер. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич −  К.: Знання, 2006.− 352 с.

3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.dfp.gov.ua..

4. Глоба О. Вибір поліса ОСАЦВ: географічні та інші тонкощі (Блог) [Електронний ресурс] // Режим доступу: prostobank.ua/finansoviy _gid/strahuvannya/statti/ vibir_polisa_ osatsv_geografichni_ta_inshi_tonkoschi_blog.

5. Каско [Електронний ресурс] // Режим доступу: // http://strahovik.com/info/kasko

6. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України [Електронний ресурс] // Режим доступу: "http://www.oranta.ua/"ua.

7. Плиса В.Й. Державне регулювання страхової діяльності / В.Й Плиса // Страхування. − К., 2010.

8. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 №1961-IV із змінами, внесеними законом N 3045-VI від 17.02.2011  [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1961-15.

 

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.