Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Клокар О.О.

Фази соціально-економічного механізму розвитку трудового потенціалу сільського господарства

Білоцерківський національний аграрний університет

 

Визначено та охарактеризовано фази та ефективність розвитку соціально-економічного механізму трудового потенціалу аграрної сфери, визначено провідні заходи  щодо його поліпшення. Це забезпечить підвищення зацікавленості селян у результатах своєї праці.

Ключові слова: трудових потенціал, аграрний сектор економіки, погодинна система оплати праці, соціальна інфраструктура.

In the article the considered phases and efficiency of development of socio-economic mechanism of labour potential of agrarian sphere, certainly leading measures on his improvement. It will provide the increase of the personal interest of peasants in the results of the labour.

Keywords: labor potential, agrarian sector of economy, pogodinna system of payment of labour, social infrastructure.

Підвищення зайнятості та конкурентоспроможності робочої сили в аграрному секторі економіки, поліпшення демографічної ситуації на селі і ефективних розвиток галузі в цілому, можливий лише за умови налагодження дієвого соціально-економічного механізму формування трудового потенціалу аграрної сфери. Проте не зважаючи на створені законодавчі умови щодо кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств (визначення мінімального розміру заробітної плати, умов отримання іпотеки на житло, забезпечення робочими місцями окремих категорій спеціалістів тощо) вони реалізуються не повністю.

Крім цього, домінування тяжкої, не кваліфікованої та не престижної праці в аграрному секторі, низький рівень розвитку сільської соціальної інфраструктури (відсутність будинків культури, клубів, дитячих садків та ін.) формує негативне ставлення, особливо молоді до роботи в агросфері. Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку сільського господарства є визначення та реалізація основних засад розвитку трудових ресурсів аграрного сектора економіки. 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.