Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 338.2

Якуненко К. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
В МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Some peculiarities of optimal capital structure selection for Ukraine’s thermal conventional power generation are summarized. The preliminary results of determining the optimal capital structure, based on benchmarking to international peer groups, are presented.

Keywords: optimal capital structure, thermal conventional power generation, Ukraine, international scope.

В роботі (1) узагальнено деякі зауваги до вибору оптимальної структури капіталу теплової електроенергетики України та (2) викладено попередні результати її чисельного визначення в міжнародному контексті.

Ключові слова: оптимальна структура капіталу, теплова електроенергетика, Україна, міжнародний контекст.

Головною потребою теплової електроенергетики (далі — ТЕ) України є залучення інвесторів з метою докорінною модернізації зношених фондів. В свою чергу інвестори максимізують вартість за допомогою мінімізації ціни капіталу шляхом формування його оптимальної структури. За теорією вартості фірми та теорії капіталу, оптимальна структура капіталу (далі — ОСК) — це така структура, яка мінімізує ціну капіталу. Оскільки для галузі вкрай бажано залучення міжнародних інвестицій, питання ОСК слід розглядати в міжнародній площині: її визначення має спиратися в тому числі на порівняльний аналіз аналогічних активів, представлених на міжнародному ринку капіталу [1, с. 37].

Дослідження питання ОСК для ТЕ України засвідчило, що боргове фінансування не здешевлює середньозважену ціну капіталу, як це мало б бути з точки зору сучасної теорії структуру капіталу, яка спирається на формулювання Модільяні та Міллера (див. рис. 1).

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.