Рейтинг пользователей: / 20
ХудшийЛучший 

УДК: 631.1 (477)

Кулиняк І.Я., Прийма Л.Р., Стрілецька О.В.

Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства України

Національний університет “Львівська політехніка”

 Досліджено основні проблеми розвитку сільського господарства України та напрямки їх подолання.

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарські підприємства.

The basic problems of agricultural development of Ukraine and directions to overcome them are researched.

Key words: agriculture, agricultural enterprises.

Розвиток сільського господарства відіграє далеко не останню роль у загальному економічному розвитку країни. Сільське господарство створює робочі місця, а також зменшує рівень бідності населення. Це галузь матеріального виробництва, що має важливе значення в забезпеченні населення продуктами, а промисловість – сировиною. Розвиток сільського господарства постає як життєво важливий чинник становлення усіх секторів економіки України.

Сільське господарство є конкурентноздатною галуззю, оскільки Україна має великі родючі землі розміром 40,8 мільйона гектарів, з яких обробляється приблизно 33 мільйони гектарів [1]. Але при недостатній державній підтримці, сільське господарство занепадає, про що свідчать такі факти: скоротилась кількість тракторів та комбайнів у сільськогосподарських підприємствах на початок 2011 р. в порівнянні з кінцем 2000 р. І тому сільськогосподарські підприємства не в змозі зібрати весь урожай. Сільськогосподарські підприємства не можуть купити нову техніку через обмежене фінансування та дороге кредитування. Без нової техніки сільське господарство втрачає 7,5 мільярдів гривень на рік.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.