Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 331.556              

Михайленко Н.О., Петряніна К.О.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Херсонський національний технічний університет

 

У роботі розглянуто сучасні аспекти світової міграції робочої сили.  Проаналізовано участь України в міжнародному русі трудових ресурсів, а  також розкрито суть проблем міграції людського капіталу, наслідки зростання масштабів міждержавної трудової міграції та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: міграція, трудові ресурси, робоча сила, праця, заробітна плата, мігранти, безробіття, людський капітал.

Міграційні процеси існували протягом розвитку людської цивілізації і були обумовлені низкою причин. Сьогодні міжнародною міграцією охоплено весь світ. Міграція є однією з об’єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи. Водночас вільна міграція представляє небезпеку для урядів як з точки зору політичної стабільності  так і в соціальному ракурсі. Міжнародна міграція трудових ресурсів обумовлена чинниками сучасного економічного розвитку. Традиційно в якості основної виділяють економічну причину міжнародної трудової міграції, яка пов’язана з темпами, структурою накопичення та масштабами капіталу.

Обсяги щорічних грошових потоків, пов'язаних з міжнародною міграцією, вимірюються сотнями мільярдів доларів і цілком порівнянні по масштабах із щорічними прямими закордонними інвестиціями. В розвинених країнах зосереджена основна частина тимчасових робітників-мігрантів, і що саме туди емігрують працездатні працівники з країн, що розвиваються, включаючи країни з перехідною економікою, що стають там резидентами.
ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции июнь 2012