Лукашук В.П.
ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Інститут водних проблем і меліорації
Вступ
Сучасний рівень економічного розвитку України зумовлює необхідність розробки нової концепції використання меліоративного фонду держави. Вона повинна базуватись на принципах енергетичної доцільності та екологічної безпеки меліоративних заходів з урахуванням нових економічно-правових відносин у країні. Меліорація перезволожених земель забезпечує покращення сільськогосподарських угідь і є важливою складовою частиною комплексного, раціонального природокористування. При використанні меліорованих територій необхідно передбачати взаємозв’язок вимог до отримання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур та зменшення негативного впливу на довкілля [1, 2, 3, 4, 5]. Сьогодні, при веденні сільськогосподарського виробництва, на перший план виходить економічна складова. Тому особливо важливого значення набувають ресурсоощадні технології. Однак вони можуть бути запроваджена лише тоді, коли за їх використання не відбувається суттєвого зниження продуктивності сільськогосподарських культур [ 6, 7, 8 ].
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Никитин Сергей Николаевич,,,,,,

Эффективность применения биологических препаратов на зерновых культурах в условиях Среднего Поволжья