УДК 602.3:579.64:632.4
Бойко Мария Викторовна,Патыка Николай Владимирович,Патыка Татьяна Ивановна,,,,
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БІОАГЕНТІВ РОДУ BACILLUS ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ FUSARIUM SSP.
М.V. Boyko, N.V. Patyka, Т.І. Patyka
BIOTECHNOLOGY OF APPLYING MICROBIAL AGENTS OF THE GENUS BACILLUS AGAINST PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES FUSARIUM SSP