УДК 0
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР
Kozhemyako Y.V.
USE OF LASER SPECTROFLUOROMETRY FOR RATING OF GROWTH AND DEVELOPMENT AGRONOMIC PLANTS
 
УДК 681.7.069.24:581.14.087:635
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
Kozhemyako Y.V.
USE OF LASER SPECTROFLUOROMETRY FOR RATING OF GROWTH AND DEVELOPMENT VEGETABLE CROPS
 
УДК 0
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
МЕТОД ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
Kozhemyako Y.V.
LASER SPECTROFLUOROMETRY OF AGRONOMIC PLANTS
 
УДК 0
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Kozhemyako Y.V.
FLUORESCENT PARAMETERS OF PLANTS IN APPLYING SOIL TECHNOLOGIES