УДК 581.9 : 633.2.03 (004.67) (477.46)
Чурилов Андрей Михайлович,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ УГРУПОВАНЬ ФОРМАЦІЇ ELYTRIGIETA REPENTIS ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ НА ПЕРЕЛОГАХ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Churilov
FEATURES OF THE PLANT COMMUNITIES OF ELYTRIGIETA REPENTIS FORMATION DURING THE RESTORATION OF MEADOWS INTO THE CENTRAL PART OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
 
УДК 581.524.2(477.46)
Чурилов Андрей Михайлович,Кисиль Дарина Олександровна,,,,,
ПОШИРЕННЯ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ ТЕРИТОРІЯМИ ІЗ ПРИРОДНОЮ РОСЛИННІСТЮ ОСТЕПНЕНИХ ЛУКІВ І ЛУЧНИХ СТЕПІВ У МЕЖАХ СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)
Churilov, Kysil
DISTRIBUTION OF ADVENTIVE SPECIES ON THE AREAS WITH NATURAL VEGETATION COVER OF STEPPE MEADOWS AND MEADOW STEPPES WITHIN THE SMILYANS'KYI DISTRICT OF CHERKASSY REGION (UKRAINE)