Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 581.524.2(477.46)
Чурилов Андрей Михайлович,Кисиль Дарина Олександровна,,,,,
ПОШИРЕННЯ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ ТЕРИТОРІЯМИ ІЗ ПРИРОДНОЮ РОСЛИННІСТЮ ОСТЕПНЕНИХ ЛУКІВ І ЛУЧНИХ СТЕПІВ У МЕЖАХ СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)
Churilov, Kysil
DISTRIBUTION OF ADVENTIVE SPECIES ON THE AREAS WITH NATURAL VEGETATION COVER OF STEPPE MEADOWS AND MEADOW STEPPES WITHIN THE SMILYANS'KYI DISTRICT OF CHERKASSY REGION (UKRAINE)

Аннотация. Наведено відомості стосовно чужорідних елементів флори у структурі рослинних угруповань лучно-степових ділянок Смілянського району Черкаської області. Проаналізовано особливості їхнього трапляння ділянками з малопорушеним або відновлюваним рослинним покри

Ключевые слова: адвенти, кенофіти, археофіти, лучні степи, фітоінвазії

Abstract. The current information about alien plant species in the structure of vegetation cover of meadow-steppe areas within the Smilyans’kyi district of Cherkassy region were given. The features of the alien plants distribution into areas with undisturbed or res

Keywords: adventists, kenophytes, archeophytes, meadow steppes, phytoinvasions

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>