УДК 72.012.8:725.39(045)
Зеленкова Виктория Анатольевна,,,,,,
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ АЕРОВОКЗАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ
Zelenkova V. A.
GUIDELINES FOR FORMATION OF INTERIOR DESIGN TERMINAL USE NATIONAL SYMBOLS
 
Секции-декабрь 2014