Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 72.01
Юрык Ярына Михайловна,,,,,,
ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ В АРХІТЕКТУРНОМУ ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТ
Yuryk Y.M.
WAYS TO SAVE MEMORY OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF CITIES
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 72.01
Василишин Ярослав Васильевич,Василишин Виталий Ярославович,,,,,
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
Vasylyshyn J., Vasylyshyn V.
JOINT UKRAINIAN-POLISH STUDY OF THE HISTORICAL RESORT AND RECREATIONAL ARCHITECTURE IVANO-FRANKIVSK
 
Секции-декабрь 2014