Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 577.1:616-003.269:636

Дорошенко М.С., Аркуш Ю. В., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г.

НАНОЧАСТИНКИ МЕТАЛІВ ЯК СТИМУЛЯТОРИ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ – КОМПОНЕНТІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРОБІОТИКІВ

Національний авіаційний університет

 

В представленій доповіді розглядаються перспективи використання наночастинок металів у складі ветеринарних пробіотиків з метою стимуляції ключових біологічних властивостей штамів бактерій, що складають їх основу.   

Ключові слова: штам-пробіонт, наночастинки металів, стимуляція, біологічні властивості.

This report examines the perspectives of metal nanoparticles use in the composition of veterinary probiotics with the goal of its components - bacteria strains main biological parameters stimulation.

Key words: probiont strain, metal nanoparticles, stimulation, biological properties.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Кучерук М. Д., Федоренко О. В., Туз Т. В., Стець О. В., Адамова І. М.

САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

У роботі представлені результати дослідження дезінфікуючих засобів для обробки тваринницьких приміщень в умовах віварію НУБіП України.

Ключові слова: дезінфікуючі засоби, якість обробки, умовно-патогенна мікрофлора, віварій.

Inthis work are presented results of the research of disinfectants for livestock facilities on test-objects of a vivarium of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Keywords: disinfectants; qualitytreatment; pathogenicmicroflora; vivarium.

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.