УДК 004.9

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.

КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВЯ ТА АКМЕ- МОЖЛИВОСТЕЙ ОСОБИ

Національний технічний університет України «КПІ»,

Українська Академія Акмеологічних Наук,Київ, пр. Перемоги, 37