Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 005.8:061.1
Фесенко Тетяна Григорівна,Шахов Анатолій Валентинович,Фесенко Галина Григорівна,,,,
ГЕНДЕРНІ ІНДЕКСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗБУДОВИ НОВОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ
Фесенко Т.Г., Шахов А.В., Фесенко Г.Г.
GENDER INDEXES AS THE INSTRUMENT OF NEW SILK ROAD DEVELOPMENT

Аннотация. У роботі окреслені гендерні аспекти функціонування транзитного проекту. Здійснено аналіз е-ресурсів національних залізниць країн-партнерів Нового Шовкового шляху та виявлено рівень репрезентативності гендерної проблематики. Зазначено, що лише Україна виок

Ключевые слова: гендерний розрив, гендерний індекс, дискримінація, е-ресурс, транскордонний проект

Abstract. In this paper, we describe the gender aspects of the transit project. The e-resource of National Railways countries-partner within the New Silk Road is analysed, and the level of gender representatives has found. Indicated that only Ukraine singles gender

Keywords: gender gap, gender index, discrimination, e-resource, cross-border project

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>