УДК 625.143.482
Клименко А.В.
ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ В ЗОНІ РЕЙКОВИХ СТИКІВ
Українська державна академія залізничного транспорту,
Харків, пл. Фейербаха,7, 61050
Klimenko A.V.
NUMERICAL STUDY OF INTERACTION FORCES SPECIAL AND SPECIALIZED ROLLING STOCK IN THE AREA OF RAIL JOINTS
Ukrainian State Academy of Railway Transport
Khar'kov, Fejerbakha sq. 7, 61050