Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 669.295.015.3.054.001.1
Сидоренко Сергей Андреевич,Нестеренко Татьяна Николаевна,Ахинько Алена Викторовна,,,,
ПРО КОМПЛЕКСНУ ПЕРЕРОБКУ ХЛОРИДНИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ТЕТРАХЛОРИДУ ТИТАНУ
Sidorenko S.A., Nesterenko T.N., Ahinko H.V.
ABOUT THE COMPLEX PROCESSING OF CHLORIDE WASTE FROM THE TITANIUM TETRACHLORIDE PRODUCTION

Аннотация. В роботі проаналізовано технології переробки відходів виробництва тетрахлориду титану (відпрацьованого розплаву сольового хлоратора, перегонів пилової камери, газів, що відходять з ділянки хлорування). Розроблено технологічну схему комплексної переробки в

Ключевые слова: хлоридні відходи, віпрацьований розплав сольового хлоратора, перегони пилової камери, комплексна переробка

Abstract. In the paper are analyzed technologies for processing waste from titanium tetrachloride production (spent melt of salt chlorinator, sublimations of dust chamber, waste gases from the chlorination section). The technological scheme of complex processing of

Keywords: chloride waste, spent melt of salt chlorinator, sublimations of dust chamber, complex processing

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>