Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 621.307.13
Антонюк Ганна Леонідівна ,Полуденко Ольга Сергіївна,Березюк Олег Володимирович,Лемешев Михайло Степанович,,,
ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ
Antoniuk H.L., Poludenko O.S., Berezyuk O.V., Lemeshev M.S.
MEASURING THE CONTENT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT BY RADIOELECTRONIC DEVICES

Аннотация. Вимірювання стану якості навколишнього середовища сучасного рівня є неможливим лише за допомогою традиційних методів. Тому в цій роботі рекомендується використати станцію контролю навколишнього середовища. Проаналізовані унікальні переваги даної станції.

Ключевые слова: газоаналізатор, навколишнє середовище, вимірювання

Abstract. Measuring a state of surrounding quality environment of modern level is impossible only by means traditional methods. That is why in this work it recommends to use a station of surrounding control environment. Analyse unique advantages of this station.

Keywords: gas analyzer, surrounding environment, measuring

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>