Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 004.2; 504.064.3:556.5
Мойсеєнко Олена Володимирівна,Ферій Тетяна Юріївна,,,,,
РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ
Моyseenko O.V., Feriy T. Y.
DEVELOPMENT OF A COMPUTER SYSTEM TO DETERMINE THE LEVEL OF POLLUTION OF THE RIVER

Аннотация. В роботі описано розроблену комп’ютерну систему, яка дозволяє контролювати рівень забруднення річок. Контролюються фізичні, хімічні, біологічні та теплові характеристики води.

Ключевые слова: визначення рівня забруднення річок, моніторинг екологічного стану.

Abstract. In this paper describes the developed computer system that allows you to control the level of pollution of rivers. Controlled by physical, chemical, biological and thermal characteristics of water.

Keywords: determination of the level of pollution of rivers, monitoring of ecological status.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>