Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Антонов Валерій Миколайович,,,,,,
КІБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧНА ПСИХО- АКМЕ ГЕНЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Antonov V.N.
CYBERNRTIC-MATHIMATIC PHYCHE- ACME GENETIC TECHNOLOGY

Аннотация. У роботі розглядається проблема застосування кібернетично-математичної психо- акме генетичної технології до аналізу людини з метою видачі рекомендацій стосовно її поведінкової домінанти життєвого шляху

Ключевые слова: кібернетика, математика, психологія, акмеологія, генетика, технологіяю

Abstract. In this paper we describe the problem use cybernetic- mathematical psyche- acme genetic technology for analysis human in the goal to receive recommendation for behavior dominant a life way.

Keywords: cybernetic, mathematic, psychology, acmeology, genetic, technology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015