Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Носова Г.В.

Алгоритм побудови складального вузлу шатунно-поршневої групи у Компас 3D

Одесский национальный политехнический университет

Херсонский политехнический колледж

Наскрізне курсове та дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем наукового або прикладного характеру  на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти [1].

Одним засобів створення графічної частини курсового та дипломного проектування є система Компас-3D, вона призначена для створення тривимірних асоціативних моделей окремих деталей і складальних одиниць, що містять як оригінальні, так і стандартизовані конструктивні елементи [2].

У тезі доповіді буде розглянуто особливості побудови складального вузлу шатуно-поршневої групи автомобілю Mercedes.

1.  Відкриваємо новий тип документу Сборка, що викликається за допомогою головного меню „Файл”. Результатом такого вибору є документ нового типу який нагадує звичайну деталь, але відрізняється тим, що дозволяє у робочому полі поєднувати вже готові 3D моделі, виконувати операції моделювання, корекції та складання 3D вузлів агрегатів автомобілів.

2.    Наступним кроком є вставка вже побудованих раніше 3D моделей. Для цієї операції необхідно застосувати команду „Вставить деталь”.

3.   Обравши модель колінчастого валу розміщуємо його у робочому полі документу, при цьому точкою фіксації є точка перетину базових площин проекцій. Після розміщення колінчастого валу додаємо до складального вузла наступний елемент - шатун. Положення шатуну у просторі зображується у вигляді фантому. Не зважаючи на можливість переміщувати нову модель відносно базової, початкове положення шатуну може бути не зовсім зручним. У даному випадку необхідно використати операцію Повернуть компонент.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.