Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Фадєєва Ірина Георгіївна,,,,,,
КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН І МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИНЕРГЕТИКИ
Fadyeyeva I.G.
COORDINATION OF DEVELOPMENT OF OIL AND GAS ENTERPRISES OF THE CORPORATE STRUCTURE USING THE THEORY OF SMALL SETS AND METHODS OF ECONOMIC SYNERGY

Аннотация. У роботі розглядається науково-прикладна проблема вирішення координації підсистем в інтегрованій системі управління нафтогазовим підприємством корпоративної структури. На основі розробленої парадигми синергічного розвитку запропоновано новий метод розв’яз

Ключевые слова: корпорація, координація підсистем, синергічний розвиток, організаційно-синергічна інтеграція.

Abstract. The paper deals with the scientific and applied problem of solving the coordination of subsystems in the integrated system of management of the oil and gas enterprise of the corporate structure. On the basis of the developed paradigm of synergistic develo

Keywords: corporation, subsystem coordination, synergistic development, organizational-synergetic integration.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>