Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Федорив Владимир Васильевич,Федак Игорь Орестович,Пятковска Ирина Алеговна,Трубенко Анастасия Александровна,,,
КОМПЛЕКСУВАННЯ МЕТОДІВ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГУСТИННОГО ГАММА-ГАММА КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ
Fedoriv V.V., Fedak I.O., Piatkovska I.O., Trubenko А.О.
COMPLEXING METHODS OF GAMMA-SPECTROMETRY AND DENSITY GAMMA-GAMMA LOGGING FOR STUDY RESERVOIR ROCKS WITH COMPLEX STRUCTURE

Аннотация. Традиційні методики інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин створені на петрофізичній базі типових однорідних пластів-колекторі. Незначне відхилення від однорідності виправляється введенням відповідних поправок. Але наявність суттєвих неодно

Ключевые слова: інтерпретація, пористість, пласт-колектор складної будови, спектральний гамма-каротаж, густинний гамма-гамма каротаж

Abstract. Traditional methods of interpretation geophysical data were created on petrophysical bases of typical homogeneous reservoir layers. A slight deviation from homogeneity is corrected by introduction the corresponding amendments. But pesence essential hetero

Keywords: interpretation, porosity, reservoir with complex structure, spectral gamma-logging, density gamma-gamma logging

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>